چای سیاه بلوچای

موجود

32.000 تومان320.000 تومان

چای لاته ماسالا

موجود

250.000 تومان

چای ماسالا دایی (daei masala)

موجود

130.000 تومان

چای کرک camel تعداد 25 عددی

موجود

240.000 تومان